Detil Layanan zakat

Menampilkan 8 Jenis Layanan zakat

Zakat Penghasilan

adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nishab

Terkumpul
Rp 733.775.975
Total Donatur
1907

Zakat Fitrah

adalah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan

Terkumpul
Rp 4.610.404
Total Donatur
52

Zakat Emas, Perak, dan Uang

Yaitu nishab zakat emas sebesar 20 dinar emas (85 gram) dengan haul selama satu tahun dan kadar 2,5%.

Terkumpul
Rp 176.682.450
Total Donatur
66

Zakat Perniagaan

Zakat yang wajib dikeluarkan atas harta perdagangan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan seperti makanan, pakaian, kendaraan, barang industri dsb.

Terkumpul
Rp 51.457.096
Total Donatur
45

Zakat Hewan Ternak

adalah zakat yang harus dikeluarkan atas binatang ternak yang dimiliki seperti unta, kerbau, sapi, kambing, domba.

Terkumpul
Rp 0
Total Donatur
0

Zakat Pertanian

adalah zakat yang obyeknya meliputi semua hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis

Terkumpul
Rp 0
Total Donatur
0

Zakat Barang Temuan

adalah zakat yang wajid dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah, atau yang biasa disebut dengan harta karun.

Terkumpul
Rp 0
Total Donatur
0

Zakat Hasil Tambang

adalah zakat yang dikeluarkan untuk setiap barang hasil dari penambangan yang digali sekaligus harus memenuhi nisab.

Terkumpul
Rp 100.947
Total Donatur
1