Zakat Itu Ringan

Zakat Itu Ringan

Terkumpul Rp 19.103.183
Donatur 251
Zakat Barang Temuan

Zakat Barang Temuan

Terkumpul Rp 2.554.318
Donatur 5
Zakat Hasil Tambang

Zakat Hasil Tambang

Terkumpul Rp 337.840
Donatur 4
Zakat Hewan Ternak

Zakat Hewan Ternak

Terkumpul Rp 235.437
Donatur 6
Zakat Emas dan Perak

Zakat Emas dan Perak

Terkumpul Rp 58.249.788
Donatur 64
Zakat Perniagaan

Zakat Perniagaan

Terkumpul Rp 52.552.580
Donatur 188